Naar de homepage

Errata

Op pagina 8
In de vierde alinea onder de kop: "Andere knelpunten worden na 2020 urgenter" staat:
'In bepaalde wijken, vooral in de grote steden, zullen sociale en leefbaarheidsproblemen toenemen doordat de participatie.....'

Deze zin moet luiden:
'In bepaalde wijken, vooral in de grote steden, zullen sociale en leefbaarheidsproblemen toenemen als de participatie.....'

Pagina 149 onderschrift bij figuur 5.9.1.
"Veel dijkringen langs de grote rivieren halen in 2015 nog niet de wettelijke normen.

Onderschrift moet luiden
"Veel dijkringen langs de grote rivieren halen, zonder de PKB, in 2015 niet de wettelijke normen

Pagina 153 en 155 hoofdrapport en pagina 452 achtergronddocument.
De arealen voor waterberging zijn te laag in regio's waar krimp van de netto woningbehoefte optreedt. Door alleen uit te gaan van de COROP-regio's met een groei van de bevolking is de ruimtevraag vooral in Regional Communities hoger. De verbeterde getallen staan in de webpagina "ruimtevraag lokale waterberging".