Naar de homepage

Areaal waterberging in nieuwbouwlocaties 2002-2040

Figuur 10.1 Benodigd areaal waterberging in nieuwe stedelijke gebieden in 2040. De arealen zijn gekoppeld aan de nieuwbouwcijfers van de WLO.

Randstad Overgangszone Overig Nederland
ha
Global Economy 2722 340 377
Strong Europe 1569 246 200
Transatlantic Market 1374 219 251
Regional Communities 320 153 54
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 103x_wlo06