Naar de homepage

Aandeel niet-westerse allochtonen in de vier grote steden

Figuur 11.4d Demografische kernindicatoren voor de grote steden.

Historie Strong Europe Global Economy Transatlantic Market Regional Communities
% inwoners
1995
1996 25.2
1997 26.0
1998 26.8
1999 27.7
2000 28.6
2001 29.5
2002 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4
2003 31.4 31.5 31.5 31.4
2004 32.2 32.2 32.1 31.9
2005 33.0 32.9 32.7 32.3
2006 33.8 33.6 33.2 32.7
2007 34.5 34.3 33.6 33.1
2008 35.2 35.0 34.0 33.4
2009 35.8 35.6 34.3 33.6
2010 36.4 36.1 34.5 33.8
2011 37.0 36.6 34.8 34.0
2012 37.6 37.1 35.0 34.2
2013 38.1 37.5 35.2 34.3
2014 38.7 38.0 35.3 34.4
2015 39.2 38.4 35.5 34.6
2016 39.8 38.9 35.7 34.7
2017 40.3 39.3 35.9 34.8
2018 40.8 39.7 36.0 34.8
2019 41.3 40.1 36.2 34.9
2020 41.8 40.5 36.3 35.0
2021 42.3 40.9 36.4 35.0
2022 42.7 41.3 36.6 35.0
2023 43.2 41.7 36.7 35.1
2024 43.6 42.1 36.8 35.1
2025 44.0 42.5 37.0 35.1
2026 44.4 42.9 37.0 35.2
2027 44.8 43.2 37.1 35.2
2028 45.1 43.6 37.2 35.2
2029 45.5 44.0 37.3 35.3
2030 45.8 44.3 37.3 35.4
2031 46.1 44.6 37.4 35.5
2032 46.4 44.9 37.5 35.6
2033 46.8 45.2 37.6 35.8
2034 47.1 45.5 37.6 35.9
2035 47.4 45.8 37.8 36.1
2036 47.7 46.1 37.9 36.2
2037 48.1 46.4 38.0 36.4
2038 48.4 46.7 38.1 36.6
2039 48.7 47.0 38.2 36.8
2040 49.0 47.3 38.3 37.0
De vier grote steden (G4) G4-stadsgewesten exclusief G4 Nederland exclusief G4-stadsgewesten
Per gebied
2002 31 9 6
Global Economy (2004) 47 16 15
Strong Europe (2004) 49 16 14
Transatlantic Market (2004) 38 14 12
Regional Communities (2004) 37 13 11
Bron: CBS Statline en PRIMOS
IndiBasecode: 075x_wlo06