Naar de homepage

Samenstelling woningvoorraad

Figuur 2.6 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype per bouwperiode.

Eengezins koop Eengezins huur Meergezins koop Meergezins huur
%
Voor 1945 57 16 9 18
1945 - 1960 29 32 7 33
1960 - 1975 42 29 5 25
1975 - 1995 52 21 5 23
1995 - 2002 63 9 13 16
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 148g_wlo06