Naar de homepage

Netto uitgifte bedrijventerreinen en zeehaventerreinen

Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
Gemiddelde uitgifte per jaar (ha)
2003 - 2020 1038 540 860 247
2020 - 2040 238 -40 -173 -364
Niveau 1987 - 2003: 1173
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 018g_wlo06