Naar de homepage

Toename verplaatsingsafstanden per auto 2002 - 2040

Figuur 4.10 Verandering verplaatsingsafstanden per motief per auto, index 2002=100.

Woon-werk Zakelijk Overig
%
Global Economy 7 10 5
Strong Europe 9 9 10
Transatlantic Market 9 11 8
Regional Communities 11 11 10
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 181g_wlo06