Naar de homepage

Toename gemiddelde snelheid hoofdwegennet 2002 - 2040

Figuur 4.21 Verandering van de gemiddelde snelheid op het hoofdwegennet, index 2002=100.

toename gemiddelde snelheid
%
Regional Communities 10.9
Strong Europe 3.9
Transatlantic Market 7.1
Global Economy 0.8
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 189g_wlo06