Naar de homepage

Treinreizigerskilometers 2040

Figuur 4.23 Ontwikkeling treinreizigerskilometers in de Randstad versus daarbuiten ten opzichte van 2002, index totaal per landsdeel 2002 = 100.

Randstad Overgangszone en Overig Nederland
Index (totaal per landsdeel 2002=100)
Global Economy 125 97
Strong Europe 134 104
Transatlantic Market 118 95
Regional Communities 115 95
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 191g_wlo06