Naar de homepage

Ontwikkeling volume toegevoegde waarde landbouw

Figuur 5.1 Volume toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw.

Akkerbouw Melkveehouderij Intensieve veehouderij Tuinbouw Overig
miljard euro (prijspeil 2002)
1975 0.417 1.865 0.378 1.081 0.513
1985 0.471 2.505 1.029 1.720 0.843
1995 0.697 2.646 0.948 3.142 1.904
2002 0.840 2.400 0.572 4.200 1.860
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 128g_wlo06