Naar de homepage

Ontwikkeling melkveehouderij

Figuur 5.3 Ontwikkeling in de melkveehouderij.

Productie per bedrijf Productie per koe Areaal grasland en snijmais Aantal melkkoeien Aantal melkveebedrijven
Index (1975=100)
1975 100 100 100 100 100
1980 140.9 108.9 98.0 106.2 81.7
1985 186.8 115.2 98.3 106.7 65.2
1990 204.7 129.9 95.4 84.7 53.5
1995 243.7 143.0 93.1 77.0 45.0
2000 296.8 157.8 89.5 67.8 36.5
2003 333.3 162.0 88.4 66.6 31.1
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 171g_wlo06