Naar de homepage

Netto uitgifte bedrijventerreinen en zeehaventerreinen

Figuur 5.3.1 De gemiddelde jaarlijkse netto uitgifte op bedrijventerreinen en zeehaventerreinen in vier scenario's.

Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
Gemiddelde uitgifte per jaar (ha)
2003 - 2020 1037,5 539,9 859,8 246,9
2020 - 2040 237,6 -40,3 -173,4 -364,5
Niveau 1987 - 2003: 1173
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 018g_wlo06