Naar de homepage

Areaal glastuinbouw per provincie

Figuur 5.5 Oppervlakte glastuinbouw per provincie in 1975 en 2002.

1975 2002
ha
Groningen 76 67
Friesland 47 85
Drenthe 89 260
Overijssel 42 115
Gelderland 405 675
Flevoland 29 181
Utrecht 197 176
Noord-Holland 799 1010
Zuid-Holland 4942 5767
Zeeland 59 105
Noord-Brabant 527 1196
Limburg 568 863
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 169g_wlo06