Naar de homepage

Volume toegevoegde waarde en landbouwareaal per scenario

Figuur 5.5.1 Ontwikkeling toegevoegde waarde en landgebruik voor verschillende landbouwbedrijfstakken.

Rundveehouderij Akkerbouw en vollegronds tuinbouw Intensieve veehouderij Glastuinbouw Overig
Volume toegevoegde waarde
miljard euro (prijspeil 2002)
1975 1,9 0,8 0,3 0,6 0,5
2002 2,4 2,1 0,4 2,9 1,9
Global Economy 4,0 1,6 0,7 10,1 2,8
Transatlantic Market 2,8 1,8 0,8 5,3 2,4
Strong Europe 2,7 1,7 0,4 3,6 2,3
Regional Communities 2,2 2,2 0,3 2,2 2,5
Rundveehouderij Akkerbouw en vollegronds tuinbouw Intensieve veehouderij Glastuinbouw Overig
Landbouwareaal
ha * 1000
1975 1347,5 716,2 8,7 8,8 0,0
2002 1168,5 752,9 13,3 10,5 0,0
Global Economy 1172,1 388,7 13,0 16,8 0,0
Regional Communities 1065,1 718,8 8,9 5,7 0,0
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 091x_wlo06