Naar de homepage

Areaal agrarisch natuurbeheer

Figuur 5.6 Kwantitatieve ontwikkeling agrarisch natuurbeheer. Bron: MNP et al. (2006).

Realisatie Oude lineaire taakstelling Huidige lineaire taakstelling
ha (x 1000)
1990 16 16
1991 20 19
1992 25 23
1993 31 26
1994 37 29
1995 39 33
1996 43 36
1997 50 40
1998 57 43
1999 64 46
2000 65 50
2001 68 53
2002 70 56
2003 73 60 73
2004 76
2005 79
2006 82
2007 85
2008 88
2009 91
2010 94
2011 97
2012 100
2013 103
2014 106
2015 109
2016 112
2017 115
2018 118
2019
2020
Huidige taakstelling 110
Taakstelling vast-gesteld in vorigejaren 118
Bron: LASER; DLG; LNV.
IndiBasecode: 230g_wlo06