Naar de homepage

Emissie-ontwikkelingen

Figuur 5.7.3 Economische groei en emissieontwikkelingen CO2, SO2, NOx, NH3 en fijn stof.

BBP CO2 NH3 Fijn stof NOx SO2 CO2 (hoge olieprijs)
Index (1990=100)
Global Economy
1990 100 100 100 100 100 100 100
2002 139,0 108,0 54,6 57,7 68,2 35,1 108,0
2010 174,4 50,1 53,9 48,4 34,3
2020 232,6 130,0 58,1 54,8 42,9 44,9 126,4
2030 291,9 155,8 62,2 56,7 41,9 59,5 156,5
2040 366,5 177,0 64,4 59,5 42,0 66,7 172,3
Strong Europe
1990 100 100 100 100 100 100
2002 137,5 108,0 54,6 57,7 68,2 35,1
2010 158,6 48,9 53,2 46,3 34,5
2020 189,6 110,3 46,8 48,6 38,2 33,3
2030 217,9 90,3 43,9 42,5 27,7 28,0
2040 250,4 84,5 41,5 40,3 21,9 18,6
Transatlantic Market
1990 100 100 100 100 100 100
2002 138,1 108,0 54,6 57,7 68,2 35,1
2010 164,3 50,1 53,3 47,2 34,7
2020 204,3 120,7 52,5 50,4 40,0 41,5
2030 239,4 133,7 56,2 50,4 37,6 51,2
2040 280,6 141,2 58,6 50,7 36,6 55,3
Regional Communities
1990 100 100 100 100 100 100
2002 136,4 108,0 54,6 57,7 68,2 35,1
2010 147,7 48,9 48,6 44,0 33,8
2020 163,2 103,7 46,0 41,6 34,4 34,8
2030 169,9 99,4 43,5 35,8 25,8 30,1
2040 176,8 96,3 41,2 32,5 21,6 24,5
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 039x2_wlo06