Naar de homepage

Fijn stof: overschrijding dagnorm en ziektelast, Nederland

Figuur 5.7.4 Overschrijding van de dagnorm voor fijn stof en het gezondheidsrisico door langdurende blootstelling aan fijn stof in Nederland.

Overschrijding dagnorm fijnstofconcentratie
Niveau 2002 Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
Aantal personen (x 1000)
2002 10000
2020 29,0 3,6 17,8 0,1
2040 106,5 0,0 32,7 0,0
Ziektelast door langdurende blootstelling
Niveau 2002 Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
DALY's per miljoen inwoners
2002 10872
2020 9554 8889 9827 8864
2040 13228 11434 13746 11014
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 104x_wlo06