Naar de homepage

Footprint: Emissie broeikasgassen

Figuur 5.7.7 Emissie broeikasgassen in 2040 in Nederland en door inwoners van Nederland.

Door inwoners van Nederland In Nederland
Mton CO2-equivalenten
2000 168 202
Global Economy (2040) 372 306
Strong Europe (2040) 212 152
Transatlantic Market (2040) 295 245
Regional Communities (2040) 222 170
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 046g_wlo06