Naar de homepage

Ontwikkeling landschapselementen

Figuur 5.8 Landschapselementen zeeklei- en zandgebieden.

Dijken Onregelmatige blokverkaveling Meanderend water Strokenverkaveling
Zeekleigebied
Index (1900=100)
1900 100 100 100 100
1950 105.1 96.4 90.5 91.0
1980 96.5 76.1 49.2 57.3
1990 92.9 69.9 47.0 45.0
Meanderende beken Opgaande begroeiing Heidevelden
Zandgebied
Index (1900=100)
1900 100 100 100
1950 59.7 61.0 24.4
1980 44.2 43.2 10.3
1990 42.3 41.9 9.1
Bron: Alterra.
IndiBasecode: 232x_wlo06