Naar de homepage

Toename areaal EHS 1990 - 2018

Figuur 5.8.2 Doelstellingen voor realisatie EHS per scenario, onderverdeeld naar verwerving door terreinbeherende organisaties, particulier natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.

Verwerving Particulier natuurbeheer Agrarisch natuurbeheer
ha (x 1000)
1990 - 2002 62 60
Global Economy 73 42 38
Strong Europe 98 42 38
Transatlantic Market 73 25 55
Regional Communities 98 25 55
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 050g_wlo06