Naar de homepage

Kritische stikstofdepositie en het areaal beschermde en bedreigde natuur

Figuur 5.8.7 Het percentage natuur dat bedreigd wordt door te hoge stikstofdepositie en dat beschermd is, of met licht beheer behouden kan blijven.

< 0 0 - 500 500 - 1000 >1000
% totale natuur
2002 27 9 20 45
Global Economy 27 9 24 41
Strong Europe 44 45 9 2
Transatlantic Market 29 10 29 32
Regional Communities 41 46 11 3
Overschrijding kritische depositie
mol /ha /jaar
Beschermd < 0
Behoud mogelijk met licht beheer 0 - 500
Behoud is (deels) mogelijk met intensief beheer 500 - 1000
Bedreigd >1000
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 058g_wlo06