Naar de homepage

Ruimtevraag Nederland

Figuur 6.1.1 Extra ruimtevraag bij trendmatig beleid, 2002-2040.

Wonen Werken Recreatie Natuur
ha (x 1000)
2002 - 2020
Global Economy 53 33 35 115
Strong Europe 36 19 24 140
Transatlantic Market 35 26 20 98
Regional Communities 17 9 13 123
2020 - 2040
Global Economy 42 12 14 0
Strong Europe 19 2 7 0
Transatlantic Market 18 -2 2 0
Regional Communities -2 -11 -1 0
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 066x_wlo06