Naar de homepage

Fijn stof in de vier grote steden, concentratie en ziektelast

Figuur 6.2.2 Concentratie fijn stof en gezondheidseffect van chronische blootstelling aan fijn stof in de vier grote steden

Concentratie Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
g/m3
2020 27,4 25,3 27,4 24,4
2040 28,6 23,9 27,9 22,4
Niveau 2002 35,6
Ziektelast door langdurende blootstelling Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
DALY's per miljoen inwoners
2020 9039 8091 9130 7709
2040 11838 9793 12012 8940
Niveau 2002 13100
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 079x_wlo06