Naar de homepage

Emissie broeikasgassen

Figuur 7.11 Het verloop van de emissie van broeikasgassen in de vier scenario’s en de relatie met nationale en internationale reductiedoelen.

Historie Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
Mton CO2-equivalenten
1990 217
1991 216
1992 219
1993 221
1994 224
1995 226
1996 227
1997 227
1998 229
1999 218
2000 217
2001 216
2002 217 217 217 217 217
2003 215
2004 217
2010 220 213 217 204
2020 248 212 230 200
2030 284 172 245 186
2040 318 160 257 179
Doelstellingen
Binnenlandsdoel 2010 220
Kyoto-doel 200
Ontkoppeling na 2010 220
EU -15% 181
EU -30% 149
NMP4 -40% 128
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 048g_wlo06