Naar de homepage

Stikstofoxide-emissie

Figuur 7.12 Het verloop van de emissie van stikstofoxiden (NOx) in de vier scenario’s en de relatie met nationale en internationale reductiedoelen.

Historie Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
kton
1990 576
1995 490
1996 476
1997 440
1998 426
1999 429
2000 414
2001 402
2002 393 393 393 393 393
2010 279 267 272 254
2020 247 220 231 198
2030 241 160 217 148
2040 242 126 211 125
NEC-plafond 260
Richtinggevend doel NMP4 201
Indicatief NEC-plafond 70 - 120
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 269g_wlo06