Naar de homepage

Zwaveldioxide-emissie

Figuur 7.13 Het verloop van de emissie van zwaveldioxide (SO2) in de vier scenario’s en de relatie met nationale en internationale reductiedoelen.

Historie Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
kton
1990 191
1995 129
1996 122
1997 103
1998 95
1999 90
2000 75
2001 75
2002 67 67 67 67 67
2010 66 66 66 65
2020 86 64 79 66
2030 114 54 98 57
2040 128 35 106 47
NEC-plafond 50
Richtinggevend doel NMP4 25-40
Indicatief NEC-plafond 45
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 270g_wlo06