Naar de homepage

Ammoniakemissie

Figuur 7.14 Het verloop van de emissie van ammoniak (NH3) in de vier scenario’s en de relatie met nationale en internationale reductiedoelen.

Historie Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
kton
1990 249
1995 193
1996 177
1997 178
1998 173
1999 167
2000 152
2001 143
2002 136 136 136 136 136
2010 125 122 125 122
2020 145 116 131 115
2030 155 109 140 108
2040 160 103 146 103
NEC-plafond 128
Richtinggevend doel NMP4 30 - 105
Indicatief NEC-plafond 105
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 268g_wlo06