Naar de homepage

Gemiddelde grootschalige concentraties NO2 en ozon

Figuur 7.22 Het verloop van de voor gezondheid van de mens relevante luchtverontreinigende componenten stikstofoxiden en ozon.

NO2 NO2 O3 (maximaal 8 uursgemiddelde)
g/m3
2000 20.9 20.9 57.0
2020 17.3 15.1 67.7
2040 17.9 10.9 72.4
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 280g_wlo06