Naar de homepage

Fijn stof in Nederland - Concentratie en ziekte

Figuur 7.23 Het verloop van de concentratie door fijn stof in Nederland in de vier scenario’s en de gevolgen voor de verandering in ziektelast.

Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
Concentratie
µg/m3
2020 24.38 22.26 24.54 22.08
2040 25.04 20.78 25.07 20.33
Niveau 2002 31.40
Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
Ziektelast door langdurende blootstelling
DALY's per miljoen inwoners
2020 9554 8889 9827 8864
2040 13228 11434 13746 11014
Niveau 2002 10872
Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
Overschrijding dagnorm fijnstofconcentratie
Aantal personen (x 1000)
2020 29.0 3.6 17.8 0.1
2040 106.5 0.0 32.7 0.0
Niveau 2002 10000
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 041x_wlo06