Naar de homepage

Fijn stof in de vier grote steden

Figuur 7.24 Het verloop van de concentratie van fijn stof in Nederland in de vier grote steden en de gevolgen voor de ziektelast van de bevolking.

Global Economy Transatlantic Market Strong Europe Regional Communities
Concentratie
g/m3
2020 27.4 27.4 25.3 24.4
2040 28.6 27.9 23.9 22.4
Niveau 2002 35.6 Gen!!
Global Economy Transatlantic Market Strong Europe Regional Communities
Ziektelast door langdurende blootstelling
DALY's per miljoen inwoners
2020 9039 8091 9130 7709
2040 11838 9793 12012 8940
Niveau 2002 13100 Gen!!
Global Economy Transatlantic Market Strong Europe Regional Communities
Overschrijding dagnorm fijnstofconcentratie
Aantal personen (x 1000)
2020 21.07 2.59 11.15 0.01
2040 76.91 0.00 22.73 0.00
Niveau 2002 2000 Gen!!
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 079x2g_wlo06