Naar de homepage

Mondiaal landgebruik door inwoners Nederland

Figuur 7.28 Het landgebruik van Nederlanders voor consumptie neemt toe. Dit ruimtebeslag komt overeen met een oppervlak van 2,5 tot 4 maal het oppervlak van Nederland. Bijna 85 procent van het landgebruik van Nederlanders ligt buiten de eigen landsgrenzen.

Houtproducten Landbouwproducten Biobrandstoffen Overig
miljoen ha
2000 5.28 4.90 0.00 0.76
Global Economy (2040) 11.59 4.68 0.00 0.74
Strong Europe (2040) 8.50 3.88 1.48 0.71
Transatlantic Market (2040) 9.25 4.57 0.00 0.74
Regional Communities (2040) 6.57 3.58 0.55 0.71
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 047g_wlo06