Naar de homepage

Kritische stikstofdepositie en het areaal beschermde en bedreigde natuur

Figuur 8.14 Percentage natuur met een overschrijding van de kritische stikstofdepositie.

Overschrijding in mol/ha/jaar < 0 0 - 500 500 - 1000 >1000
% natuur
2002 27 9 20 45
Global Economy
2020 29 10 31 30
2040 27 9 24 41
Strong Europe
2020 34 30 29 7
2040 44 45 9 2
Transatlantic Market
2020 31 14 34 21
2040 29 10 29 32
Regional Communities
2020 34 32 27 7
2040 41 46 11 3
Indeling in mate van overschrijding
mol /ha /jaar
Beschermd < 0
Behoud mogelijk met licht beheer 0 - 500
Behoud is (deels) mogelijk met intensief beheer 500 - 1000
Bedreigd >1000
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 252g_wlo06