Naar de homepage

Areaal recreatiegroen per provincie

Figuur 9.2 Huidige groenvoorzieningen per provincie.

Privaat Publiek EHS
ha (x 1000)
Groningen 2 2 11
Friesland 3 1 39
Drenthe 3 1 48
Overijssel 4 2 44
Gelderland 8 4 125
Flevoland 2 2 20
Utrecht 3 2 24
Noord-Holland 7 5 41
Zuid-Holland 7 7 25
Zeeland 3 1 10
Noord-Brabant 8 4 88
Limburg 4 2 38
Per huishouden
m2
Groningen 547
Friesland 1609
Drenthe 2678
Overijssel 1124
Gelderland 1703
Flevoland 1801
Utrecht 591
Noord-Holland 452
Zuid-Holland 258
Zeeland 889
Noord-Brabant 1017
Limburg 899
Nationaal gemiddelde 866
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 253x_wlo06