Naar de homepage

Groenvoorzieningen per landsdeel

Figuur 9.3 Huidige areaal recreatiegroen per landsdeel.

privaat publiek EHS
Verdeling areaal recreatiegroen
ha (x 1000)
Randstad 17 15 90
Overgangszone 18 10 233
Overig Nederland 20 9 189
Huishouden
m2
Randstad 382
Overgangszone 1357
Overig Nederland 1199
Nationaal gemiddelde 866
Bron: Welvaart en leefomgeving
IndiBasecode: 255x_wlo06